PCRR Hilberdink

Patiëntgebonden onderzoek

De samenwerking tussen het PCRR en andere instellingen laat zich verdelen in direct patiëntgebonden samenwerking en indirect patiëntgebonden samenwerking. De direct patiëntgebonden samenwerking heeft te maken met de behandeling en is dan ook multidisciplinair van karakter. Het overleg tussen de reumatoloog en de fysiotherapeut is hier een voorbeeld van. Indirect patiëntgebonden samenwerking betreft bijvoorbeeld het wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde behandelingen.

Direct patiëntgebonden samenwerking
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de fysiotherapeut van het PCRR en de verwijzend huisarts over de behandeling van een individuele patiënt. Gezien de specialisaties van het PCRR is er een goede samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Revalidatiecentrum UMCG Beatrixoord, het Martiniziekenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Deze transmurale multidisciplinaire samenwerking komt ten goede aan de zorg voor chronisch zieken.

Indirect patiëntgebonden samenwerking
Het PCRR werkt nauw samen met het Lectoraat transparante zorgverlening van de Hanze Hogeschool Groningen en de faculteit Bewegingswetenschappen van de Rijks Universiteit Groningen. De samenwerking bestaat uit het verrichten van onderzoek naar de effecten van de verschillende behandelwijzen, zoals die gegeven worden in het PCRR. Met name is er een intensieve samenwerking in het onderzoek naar de effecten van het MOPA.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5