PCRR Hilberdink

BeLife

logo belife

Per 1 november 2017 is het PCRR Hilberdink een uniek samenwerkingsverband aangegaan met BeLife. BeLife is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor medisch specialistische revalidatie (MSR).

De reden voor deze samenwerking is in eerste instantie het garanderen van de continuïteit van medisch specialistische zorg voor mensen met een reumatische aandoening. Het UMCG Centrum voor Revalidatie, Locatie Beatrixoord, heeft namelijk al haar werkzaamheden op het gebied van de ‘reuma - revalidatie’ overgedragen aan de samenwerkingscombinatie “BeLife - PCRR Hilberdink”. Deze combinatie verzorgt nu de medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) en re-integratieprogramma’s aan mensen die langdurig fysieke klachten ervaren, eventueel in combinatie met psychische klachten, die gerelateerd zijn aan de reumatische aandoening. Bij de behandeling zijn altijd een revalidatiearts, een (GZ)psycholoog, een fysiotherapeut en een diëtist betrokken. Daar waar nodig wordt de hulp ingeroepen van een ergotherapeut, een maatschappelijk werker of orthopedisch schoenmaker.

Het PCRR Hilberdink ziet de transitie van de 'reuma - revalidatie' als een blijk van vertrouwen van het UMCG in de competentie van het PCRR Hilberdink voor het uitvoeren van specialistische zorg aan mensen met een reumatische aandoening.

De interdisciplinaire behandelprogramma’s van “BeLife - PCRR Hilberdink” zijn echter niet alleen voor mensen met reumatische aandoeningen. Bij “BeLife - PCRR Hilberdink” kan men ook terecht voor:

 • chronische pijn
 • complexe houdings- en bewegingsapparaat klachten
 • oncologische revalidatie
 • COPD en longaandoeningen
 • cardiovasculaire aandoeningen
 • psychosomatische klachten.

Voor uitvoerige informatie en aanmelding: https://www.belife.nl/

Brochure

Download hier de brochure voor cliënten in het Nederlands

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5